Spoti

Everest ne bote

Kurset e valutës

Monedha Kursi
USD 127.69
EUR 139.21
GBP 183.20
CHF 127.26
JPY 108.80
AUD 87.74
CAD 87.94

Fjala hyrëse