Profilet e aluminit dhe aksesorët shërbejnë kryesisht si materiale bazë për realizimin e proceseve dhe operacioneve të prodhimit të bizneseve, të cilat kanë si aktivitet parësor të tyre pikërisht përpunimin e Profileve të Aluminit për qëllime të ndryshme.