Sistem fasade me kapakë – s50

-Karakteristikat

  • Lloje të ndryshme të mbulesave të jashtme (kapakët)
  • Gjerësia e kolonës është 50 mm në mënyrë që të ofrojë ndriçimin më të mirë në fushën tonë.
  • Mund të vihen trashësi të ndryshme xhami, nga 10-32mm
  • Kolonat mund të kapen si nga jashtë ashtu edhe nga brenda ndërtesës
  • Pesha totale e aluminit të përdorur është e zvogëluar për arsye të sistemit të përdorur, i cili mundëson kapjen direkt të dopjo xhamit në strukturë.
  • Barrierë termike 10 mm dhe 16 mm me fibra xhami për të siguruar izolim termik të përsosur, duke ulur edhe koston e ndërtesës në ngrohje dhe ftohje.
  • Xhamat e jashtëm të kanatave, janë simetrikë me pjesën tjetër fikse.
  • Izolimi nga uji është i garantuar nga përdorimi i gominave epiderm dhe silikonit struktural.
    S50 Standart