Sistem fasade struktural me silikon – S50

Tiparet dhe veçoritë kryesore të SISTEMIT STRUKTURAL ME SILIKON

 • Gjerësia e kollonës është 50 mm duke mundësuar futjen e dritës
 • Shumëllojshmëria e madhe e kolonave dhe traversave plotëson estetikisht të gjitha kërkesat arkitektonike
 • Trashësi dopjo xhami 30-32 mm
 • Kolonat mund të kapen si nga jashtë ashtu edhe nga brenda ndërtesës
 • Pesha totale e aluminit të përdorur është e zvogëluar për arsye të sistemit të përdorur, i cili mundëson kapjen direkt të dopjo xhamit në strukturë.
 • Barrierë termike 10 mm dhe 16 mm me fibra xhami për të siguruar izolim termik të përsosur, duke ulur edhe koston e ndërtesës në ngrohje dhe ftohje
 • 16 mm hapësira mes kornizave
 • Duke mos përdorur profile të tjera përveç kolonave dhe traversave, krijon mundësinë e një ndriçimi më të mirë.
 • Xhamat e jashtëm të kanatave, janë simetrike me pjesën tjetër fikse
 • Izolimi nga uji është i garantuar nga përdorimi i gominave epiderm dhe silikonit struktural

Ky sistem është i pajisur me aksesorë me cilësi të lartë dhe në përputhje të plotë me standartet ndërkombëtare.

 

  S50 Struktural