Antenat.

Një projekt i ndërmarrë nga Everest Construction Group, për ndërtimin dhe punimet që lidhen me antenat telekomunikuese në Shqipëri.

# Emri i Projektit Investitori Qyteti/Rrethi Data e përfundimit Përshkrimi i projektit
1 Antena Goricë Plus Communication Berat 17.05.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
2 Antena Manëz Plus Communication Durrës 30.07.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
3 Antena Damëz Plus Communication Fier 31.05.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
4 Antena Homesh Plus Communication Dibër 14.07.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
5 Antena Klos Plus Communication Mat 13.04.2012 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
6 Antena Fullqet Plus Communication Mat 08.08.2012 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
7 Antena Plan i Bardhë Plus Communication Bulqizë 20.12.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
8 Antena Fierzë Plus Communication Tropojë 20.12.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
9 Antena Tropoja Plus Communication Tropojë 20.12.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.
10 Antena Bajram Curri Plus Communication Tropojë 03.09.2012 Punime gërmimi e mbushjeje, punime hekuri, punime betoni e b/a, punime në rrugë, punime metalike, punime tokëzimi.