Ndërtime të ndryshme.

Lista e projekteve të ndërmarra ngaEverest Construction Group, rreth ndërtimit, rikonstruktimit dhe punëve të ndryshme në lidhje me objekte dhe godina të shumta në Shqipëri.

# Emri i projektit Investitori Qyteti Data e përfundimit Përshkrimi i projektit
1 Rikonstruksioni i Spitalit Neurologjik Ministria e Shëndetësisë Tiranë 2000 Rikonstruksion
2 Ndërtimi i Gjykatës Mat Mat 2001 Ndërtim i ri
3 Qendër trajnimi të shërbimeve të emergjencës shëndetësore Ambasada Amerikane Tiranë 30.04.2003 Punime gërmimi e mbushje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime per KUB dhe KUZ, punime elektrike, punime ngrohje-ventilim, ndërtim vetrate dhe fasade, ndërtim lulishteje, punime shtresash dhe sistemime të sheshit.
4 Rikonstruksion sallë konferencash Q.K.F.A Q.K.F.A. Tiranë 28.06.2004 Rikonstruksion i godinës nga brenda dhe nga jashtë si: punime prishjeje, punime suvatimi, punime hidraulike, punime elektrike, shtrim me pllaka, vendosje dyer e dritare etj.
5 Rehabilitimi i zyrave të ndërmarjes së ujësjellesit Burrel GDWSS PIU Burrel 03.12.2004 Rikonstruksion i godinës nga brenda dhe nga jashte si: punime prishjeje, punime suvatimi, punime hidraulike, punime elektrike, shtrim me pllaka, vendosje dyer e dritare, sistemime të jashtme etj.
6 Rikonstruksion rrjeti elektrik 0.4KW në rrugen “Mujo Ulqinaku” dhe rrugën “Vila” KESH Durrës Durrës 07.12.2004 Punime gërmimi e mbushjeje, vendosje tubash e kabllash elektrikë, ndërtim pusetash betoni, vendosje tubash ëeliku etj.
7 Mirëmbajtje periodike në qarkun e Fierit CWW/NCB/2004/3 Ministria e Brendshme Fier 08.12.2006 Mirëmbajtje periodike (gërmime, shtresë çakëlli, sistemime)
8 Rikonstruksioni i godinës së repartit RENEA Departamenti RENEA Tiranë 2007 Punime gërmimi e mbushje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime per KUB dhe KUZ, punime elektrike, punime ngrohje-ventilim, ndërtim vetrate dhe fasade, ndërtim lulishteje, punime shtresash dhe sistemime të sheshit.
9 Mirëmbajtje periodike në qarkun e Fierit CWW/NCB/2004/3 Ministria e Brendshme Lushnjë 08.12.2007 Mirëmbajtje periodike (gërmime, shtresë çakëlli, sistemime)
10 Rikonstruksion Godina nr. 29, Qytet Studenti Trajtim studenti Numër 1 Tiranë 11.10.2008 Rikonstruksion i godinës nga brenda dhe nga jashtë si: punime prishjeje, punime suvatimi, punime hidraulike, punime elektrike, shtrim me pllaka, vendosje dyer e dritare etj.
11 Godinë banimi 2 katëshe Ferdinand Shehu Tiranë 30.03.2010 Punime gërmimi e mbushje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, ndërtim vetratash dhe fasade, ndërtim lulishte, punime shtresash dhe sistemime te sheshit.
12 Punime në F.SH.F. F.SH.F Tiranë 1.04.2010 Punime ndërtimi (prishje, mur tulle, suvatime, pllaka, patinime, dyer, dritare, lyerje, vetrata etj), punime hidrosanitare, punime elektrike, punime rrjetesh inxhinjerike dhe paisje të ndryshme.
13 Banesë 2,5,6,7,8 kate dhe një kat parkimi nëntokë në Yzberisht, komuna Kashar Everest ShPK Tiranë 30.05.2010 Punime gërmimi e mbushje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, ndërtim vetrate dhe fasade, ndërtim lulishteje, punime shtresash dhe sistemime të sheshit.
14 Pallati i Kulturës, Kamëz Bashkia Kamëz Kamëz 31.05.2011 Punime gërmimi e mbushje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, ndërtim vetrate dhe fasade, ndërtim lulishteje, punime shtresash dhe sistemime të sheshit.
15 Linjë elektrike MV Manza G3226 Plus Communication Durrës 25.08.2011 Ndërtim linje elektrike për antenat.
16 Linjë elektrike MV Plan i Bardhë G2804 Plus Communication Bulqizë 20.10.2011 Ndërtim linje elektrike për antenat.
17 Linjë elektrike LV Homesh G2806 Plus Communication Dibër 26.10.2011 Ndërtim linje elektrike për antenat.
18 Gardh metalik Hohesh dhe Plan i Bardhë Plus Communication Dibër, Bulqizë 28.10.2011 Konstruksion metalik për gardh rrethues.
19 Linjë tensioni i mesëm, Mide Plus Communication Pukë 04.11.2011 Konstruksione metalike, dhe paisje elektrike për zëvendësimin e linjës së tensionit të mesëm.
20 Rikonstruksion, rehabilitim të hapësirave, fasadave të pallateve në hyrje të Durrësit loti i II Bashkia Durrës Durrës 06.01.2012
21 Riparime: linja tensioni i mesëm Plus Communication 22.05.2012 Riparime të linjave të tensionit të mesëm.
22 Krijimi i një hapësire argëtimi sportive për të rinjtë dhe fëmijet në bllokun nr. 6 të njësise bashkiake nr. 4 National Centre for Social Studies Tiranë 08.07.2012 Punime gërmimi dhe mbushje, punime betoni, sistemime, mbjellje me bar, shkure dhe pemë, ndërtim fushe basketbolli, vendosje stolash, kosha plehërash etj.
23 Ndërtim i shkallëve të stadiumit “Kamëz” Bashkia Kamëz Kamëz 03.01.2014
24 Rikonstruksion i Tregut Ushqimor Laprakë Bashkia e Tiranës Tiranë 2014 Rikonstruksion
25 Rikonstruksioni i Drejtorisë së Bujqësisë Drejtoria e Bujqësisë Tiranë 2015 Rikonstruksion
26 Ndërtim i fiderave të rinj 20KV nga nën-stacioni 110/20KV Kashar për zonën e Bathores, F29 dhe F30 si dhe rrjetin e ri TU me kabëll me vetëmbajtje ABC të fiderit F29 OSHEE Tiranë 14.04.2016
27 Ngritja e pikave “Info Point” Agjensia Kombëtare e Turizmit Tiranë 2016 Ndërtim i ri
28 Godinë administrative, shtresë kapanoni për kontrollin fizik e tahografi DPSHTRR Tiranë 2016 Ndërtim i ri
29 Ndërtimi i godinës së re për shërbimin kombëtar të urgjencave mjekësore QKUM Tiranë 2016 Ndërtim i ri
30 Projekti para hyrjes së portit, faza I, II dhe III Bashkia Durrës Durrës 2016 Ndërtim i ri
31 Rikonstruksion i objektit të ujësjellësit të fshatit Ndroq dhe Lagjia e Re UKT Tiranë 2016 Rikonstruksion
32 Rehabilitimi i impiantit 110KV të nën-stacionit Laç 1 OST Kurbin 2016 Rikonstruksion
33 Rikonstruksion ujësjellësi, fshati Ndroq UKT Tiranë Tiranë 14.12.2016
34 Rehabilitimi i impiantit 110KV të nën-stacionit Laç 1 OST Kurbin 2017 Ndërtim i ri
35 Rikontruksion i fasadave të godinave publike tek Rruga e Dibrës Bashkia Tiranë Tiranë 2017 Rikonstruksion
36 Rikonstruksion dhe rrethim i depove në ujësjellesat rajonalë, faza I UKT Tiranë 2018 Rikonstruksion
37 Furnizim dyer, dritare duralumin (plastikë) Drejtoria e Përgjithshme Nr. 3 e Punëtorëve Tiranë 2018 Rikonstruksion